top of page

Спеціалізація з клінічного психоаналізу

Наша мета – практична  клінічна спрямованість лекцій, семінарів, аналіз клінічної практики. Курс організований в опорі на концепт негативу (А. Грін) та сучасні ідеї французької та британської шкіл психоаналізу.

 

Наш підхід до роботи спрямований на розвиток групової роботи з осмислення та критики матеріалу, що вивчається.  У роботі будуть  використані як перекладені нашими викладачами матеріали, так і інші професійні статті  та книги.

    

Ми запрошуємо до навчання та осмислення клінічної практики як практикуючих фахівців, так і колег, які планують розпочати практику.  

ВАЖЛИВО!  Наша спеціалізація – вид професійної підготовки. Для участі потрібний досвід особистого аналізу.

 

Лекції, семінари  та супервізії проводять практикуючі психоаналітики: учасники дослідницьких груп з вивчення концептів негативу та перверзій, перекладачі психоаналітичної літератури.

Керівник спеціалізації Павловська Ольга - клінічний психолог, тренінговий психоаналітик ЄКПП і супервізор УАП-ЄКПП.

   

Після закінчення програми спеціалізації видається сертифікат щодо підвищення кваліфікації з клінічного психоаналізу  встановленого зразка.

Програма спеціалізації сертифікована НПА-EFPA Дивізіон психоаналітичної психології та психотерапії як освітня програма з клінічного психоаналізу. Організатор Центр психоаналізу Градіва.  

​Загальна кількість годин складає 128 ак.г.​  Програма спеціалізації складається  із 8 блоків. Один блок навчання -  це два повних дня лекцій, семінарів і супервізій.  

 

Частота зустрічей – 1 раз  місяць (субота та неділя).

Вартість курсу 830 євро за 8 модулів, членам Національної Психологічної Асоціації (НПА) знижка 5%.  

1-ий набір слухачів:  червень 2018  завершено

2-ий набір слухачів:  червень 2019  завершено

3-й набір слухачів:    червень 2020  завершено

4-ий набір слухачів:  квітень 2021   завершено

5-й набір слухачів:    червень 2022  завершено

6-ий набір слухачів:  червень 2023  завершено

7-ий набір слухачів   червень 2024  завершено

8-ий набір слухачів відкрито: 12 жовтня 2024

 

             

Опис програми спеціалізації:

Модуль 1: 12-13 жовтня 2024

Робота негативу як фокус розуміння психопатології. Психічне функціонування не-невротичних пацієнтів.

У цьому модулі ми пропонуємо познайомитись із сучасним клінічним мисленням, яке еволюціонувало від класичного підходу Фрейда до перегляду теорії неврозів.

Клінічно важливий фокус цієї ревізії – це розгляд спеціального механізму заперечення реальності, який уможливлює зв'язок розвинених форм психіки з психозом, і вказує на існування у клінічному полі широких форм дезорганізації психіки.  Рух думки до психозу дозволить нам говорити про психотичну частину пацієнтів, які маніфестно функціонують як невротики, та розпізнавати захисну вразливість "Я" у цих випадках.  Ми розглянемо сучасну модель психіки, що враховує динаміку побудови об'єкта та його репрезентацій у психіці.  Ми познайомимося з основними ідеями одного з авторів сучасного клінічного мислення Андре Гріна, який у свою чергу збагатив теорію мислення У. Біона та теорію феномену переходу Д. Віннікота. Саме А. Грін теоретизував поняття "не-невротичні структури", з урахуванням важливості об'єктних відносин та деструктивних потягів у цих випадках.

Викладачі: Павловська Ольга, Турбіна Наталія

Модуль 2: 9-10 листопада 2024

Клініка порожнечі: від меланхолії до мазохізму.  

У цьому модулі  ми обговоримо клініку порожнечі, спираючись у  своїх теоретичних побудовах на вісь нарцисизму, а також на відносини між інкорпорацією та інтроекцією. Зупинимося на категорії пацієнтів,  які демонструють особливу форму зв'язку з об'єктом, засновану на садомазохістичних відносинах, на невідокремлюваності від об'єкта. Розглянемо види мазохізмів та зв'язок нарцисизму та мазохізму. Вивчатимемо особливу форму депресії – есенціальна депресія (термін запровадив П. Марті). Нашим основним завданням буде навчитися розпізнавати на практиці пацієнтів з таким типом функціонування.  

Теоретичною опорою для нас послужать дослідження та клінічні замальовки психоаналітиків французької  та англійської психоаналітичних шкіл.

Викладачі: Павловська Ольга, Угрюм Сергій

Модуль 3: 7-8 грудня 2024

Елементи клініки оператуарних пацієнтів. Особливості функціонування оператуарних пацієнтів.

Спираючись на сучасні концепції французької психоаналітичної та психосоматичної школи (А.Грін, М.де М'Юзан, М.Фен, К.Смаджа) ми познайомимося з окремою клінічною категорією – оператуарні пацієнти. Досліджуючи їх проблематику та особливості функціонування, виявляється інша (не описана Фрейдом) схема динамічної та економічної організації суб'єкта, інші способи реагування на травматичні впливи, і, як наслідок, інша специфіка симптомоутворення. Розуміння та облік цих особливостей дозволяє внести відповідні корективи в організацію терапевтичного простору та техніку роботи з цією групою пацієнтів.

Викладачі: Турбіна Наталія, Кокойло Ніна

Модуль 4: 11-12 січня 2025

Сексуальність у не-невротичних структурах. Творча активність і можливості сублімації.

Психічне життя та особливості мислення не-невротичного пацієнта піддаються впливу архаїчної сексуальності з її тенденцією до амбівалентності і розщепленням Я. Подвійний характер тривог, гра ідентифікацій з величезним переважанням імаго первинної матері ускладнюють прогресивний рух до едипальної тріангуляції.  На прикладах клінічних випадків ми розглянемо, які наслідки це має для становлення сексуальної ідентичності та психічного функціонування загалом. Приділимо увагу питанню первинної та вторинної гомосексуальності. 

Опинившись в непростих умовах психічного виживання, в ситуації, коли сублімація зазнає фіаско, не-невротичний суб’єкт винаходить альтернативні засоби творчої діяльності, та інколи навіть сама творчість стає формою існування у світі. Ми спробуємо подивитися, які фактори заважають нормальній сублімації, чому вона може ставати  майже неможливою, а інколи надмірною, і що може приходити їй на допомогу. Проаналізуємо, що таке справжня творчість, а що лише її маска та імітація? Звернемо увагу на деструктивность у творчій активності, діалектиці створення та руйнування, коли творчість займає бік життя або смерті. 

Модуль організований з опорою на дослідження та детальні звіти про випадки з клінічної практики А. Гріна, Р. Русійона, Ж. Дяткіна, К.-П. Ракамьє, Дж. МакДугалл, Ж. Бонне, Ж. Лапланша, Т. Огден, Д.В. Віннікотта та ін.

Викладачі: Кривуля Надія, Угрюм Сергій

Модуль 5: 8-9 лютого 2025

Жіноче та материнство в клініці негативу. Перверзії.

В цьому модулі ми зосередимся на осмисленні питань негативації жіночого.

Ми розглянемо  вплив раннього травматичного досвіду відносин з первинним об'єктом на формування самовідчуття свого тіла, сексуальності, статевої ідентичності та переживання материнства  у жінок.

Клінічним інтересом буде розгляд негативації жіночого/материнського у випадках самоушкоджень, порушень харчової поведінки, безпліддя, абортів, невиношування вагітності.

Крім того, ми поставимо питання: Чи існує жіноча перверзія і в яких формах вона може себе маніфестувати у клінічній роботі? У цій перспективі перверзії концептуалізуються не стільки як відхилення потягу, але й захист від відносин із об'єктом.

У зв'язку з цим роботи А. Гріна, Дж. Мак Дугалл, Д. Ракам'є, Ж. Шаффер, Ж. Шассге - Сміржель, В. Веллдон, Р. Руссійон,  Ю. Крістєвої, Лу Андреас Саломе, Ж. Дяткіна, Ж. Лапланша безумовно збагатять теоретичний та клінічний потенціал практикуючого спеціаліста.

Викладачі:  Кокойло Ніна, Кривуля Надія

Модуль 6: 15-16 березня 2025

Робота негативу при невдачі аналізу, негативні перенесення.

Фокусом роботи в цьому модулі стануть поняття "негативу" та "роботи негативу", запроваджені французьким психоаналітиком Андре Гріном. Загалом, у психіці робота негативу активізується, коли відбувається зіткнення з незадоволенням і з відсутністю об'єкта. Крім того, як пише А.Грін, "фундамент негативності в психоаналізі базується на ефекті відсутності об'єкта та здатності людської психіки відповідати на цю відсутність". Ми розглянемо клінічні випадки, коли такий ефект може створити певні труднощі чи неможливість аналітичної роботи. Робота психоаналітика з негативним переесенням крізь призму концепту "негативу", випадки негативної терапевтичної реакції, робота негативу та деструктивна сила потягів, самодеструкція, робота негативу при формуванні фантазму, провали роботи негативу - все це  є предметами нашої роботи у рамках цього модуля.

 

Викладачі: Павловська Ольга, Турбіна Наталія

Модуль 7: 12-13 квітня 2025

Шляхи символізації у не-невротичних структурах.

У цьому модулі нам буде важливим зрозуміти символізацію як динамічний процес. Для цього ми сфокусуємося на дослідженні шляхів символізації в не-невротичних структурах як можливості  переходу від: дії до думки, від символізованого до символу, від Я до не-Я, від об'єкта до суб'єкта, від логіки подібності до логіки інакшості. Таке розуміння дозволить нам розмірковувати  про здатність пацієнтів створювати репрезентації та використовувати їх як механізм проти депресії, обмежуючий афекти.

Враховуючи практичний інтерес, ми піднімимо питання про межі символізації в клініці не-невротиків  та наслідки цього для їх психічного функціонування. З опорою на клінічний матеріал спробуємо визначити деякі важливі моменти аналітичної роботи з цими пацієнтами.

Наше дослідження спиратимуться на роботи А. Гріна, Д. Анзьє, Д. Віннітотта, Д. Лутенберга, Ф. Уррібаррі, Р. Перельберг, Р. Руссійона, Ж. Лапланша, А. Брюн, Б. Шув'є, А. Жібо.

Викладачі: Павловська Ольга, Кривуля Надія

Модуль 8: 7-8 червня 2025

Клінічний практикум.

Практикум відбувається у формі обговорення атестаційних робіт. Форма атестаційної роботи  - есе з аналізом клінічного кейсу (для непрактикуючих слухачів запропонованого фільму). Головна мета аналізу клінічного кейсу – досліджувати не-невротичне функціонування пацієнта в опорі на теоретичний матеріал курсу спеціалізації.

bottom of page